Hästens historia

Hästens historia sträcker sig femtio miljoner år bakåt i tiden. I slutet av istiden var hästen inte större än en mellanstor hund. Idag används hästar inom en mängd områden och de är mycket uppskattade husdjur i västvärlden. Hästen har tidigare varit en nödvändig del av både jordbruket och krigen i Västeuropa. De drog plogarna på fälten och fraktade soldater och vapen. Från att en gång ha jagats för köttets skull är den moderna hästen ett framavlat djur som inte påminner mycket om varelsen som fanns för fem miljoner år sedan, eller ens femhundra år sedan. Hästen är grundstommen i flera av de mest inkomstbringande sporterna som finns. Mycket har förändrats under hästens historia men den finns fortfarande vid människans sida.

Hästens historia sträcker sig miljoner år tillbaka

Arkeologiska fynd som grottmålningar visar på att hästens historia alltid varit tätt sammanvävd med människans historia. Från början under hästens historia var den ett bytesdjur, men man har funnit lämningar som visar att den började användas som tamdjur runt 4000 år före Kristus. Troligen användes den som last- och dragdjur och senare som hjälp i jordbruket. Under en lång period användes även hästen i krig som dragdjur till vagnar i Romarriket, som riddjur på slagfälten och för att förflytta soldater och krigsvapen. Många människogrupper har levt som nomader på de stora stäpperna och man tror att det är via dem som kunskapen om hur man tämjer och använder hästar som tamdjur har spridits. Nomaderna vandrade långa sträckor under längre perioder och då var hästen ovärdelig som packdjur

Hästens historia sträcker sig långt tillbaka och fynd från arkeologiska utgrävningar visar att hästarna spred sig in i Europa via Asien och senare till Sverige. De första hästarna i Sverige användes även här som hjälp i jordbruket och i krigen. Att ha en häst ansågs länge vara en statussymbol och det var mest godsägare och bönder med större gårdar som hade hästar. Allteftersom maskinerna kom in i vårt samhälle försvann hästarna mer eller mindre från jordbruket och från skogen där de fraktade timmerstockar. Man hittade dock snart andra användningsområden för hästarna. Ridsporterna blev allt mer populära och man började avla fram tävlingshästar. Ridskolor öppnades så fler kunde få chansen att lära sig rida.

Hästen i olika länder

Hästens historia i en sammanfattning

Hästens historia påvisar att vi har haft dem i vår ägo och att de varit nyttiga som husdjur under en lång period. I USA, Australien och Sydamerika använder man dem fortfarande som boskapshästar för att förflytta nötkreatur och får över större områden. Hästar korsades med åsnor för att få fram en specifik ras: mulor. De är kända för sin uthållighet och används fortfarande som packdjur i många länder. I Sverige används hästar mest i sportarrangemang eller på ridskolor men ett fåtal finns fortfarande kvar i lantbruket och i skogen. Intresset för hästar har ökat och allt fler har hästar på gården. Många har dem som ridhästar som en hobby och rider enbart för nöjes skull.

Ridsporten ökar statusen för hästar. I hästens historia har djuren länge använts i olika sportevenemang och redan på romartiden hade man tävlingar som kappkörning med häst och vagn. Under renässansen utvecklades dressyr som ridkonst främst för adeln. Sporten utvecklades och ur den kom hästhoppning, galopp, polo och travtävlingar. Efterfrågan på hästar som hade rätt kvalité för de olika sportgrenarna ökade. Man började därför korsa olika hästraser för att få fram hästar med rätt förutsättningar som passade för de olika grenarna. I Sverige finns ett stort intresse för travsport, dressyr och hopptävlingar. Även galoppen har en trogen skara följare och det finns stuterier som specialiserat sig på hästavel inom de olika sportgrenarna. Sverige ligger bra till i olika tävlingssammanhang inom ridsporten och många av ryttarna tävlar i internationella tävlingar. Hästens historia har därmed inte tagit slut utan fortsätter med vår egen.

Ridskolans betydelse i samhället

Hästens historia visar att det alltid varit något av en statussymbol att äga en häst. Även idag har inte alla råd eller möjlighet att ha egna hästar. Ridskolorna kom till under senare år och gav alla som ville möjlighet att lära sig att rida. Ridskolor öppnade stall i privat regi eller i samråd med kommunerna och gav ridlektioner till betalande elever. Det är fortfarande väldigt populärt att rida på ridskola oavsett vilken ålder man har. Hästens historia har visat hästens betydelse i vårt samhälle och den har följt med i utvecklingen och hittat nya användningsområden.

Att få galoppera fram på en häst i skog och mark är ett nytt sätt att upptäcka naturen på. Att rida skapar ett band mellan oss och hästen. Många har specialiserat sig på turer till häst inte minst på Island och det är ett utmärkt sätt att ta sig fram på där man det inte finns trafikerade vägar. Hästens historia är för alltid sammanlänkad med vår egen.