Hästnäring

Hästnäring är en framtidsbransch

Sverige är ett land med många hästar och ett utbrett hästintresse och en hästnäring som sysselsätter många. Så har det varit länge och det innebär att många vet mycket om hur man tar hand om hästar på ett bra sätt. En viktig del av hästars välmående är deras foder. Att framställa produkter som har med hästars foder att göra är en viktig näringsgren liksom handel med utrustning som möjliggör eller förenklar olika verksamheter som har att göra med hästar. Bara hästsporter som trav och hinderlöpning innebär stora marknader för företag inom hästnäringen. I den här texten ska vi ge en bild av några av de viktigaste branscherna inom hästnäring

Hästnäring innebär olika näringsgrenar

Att driva ett stall är en vanlig dröm bland hästälskare. Många har förverkligat den drömmen och försörjer sig genom att ha ett stall där hästentusiaster kan rida och kanske ha sina hästar stående mot betalning. Många företag levererar inredning och hygienlösningar för stall och det finns även aktörer som är specialiserade på att bygga eller förbättra stallanläggningar. Stall är en gren inom hästnäring som handlar om att tillmötesgå såväl hästars som hästägares behov. Att driva ett stall är socialt och bygger ofta på att man kan fördela uppgifter på ett bra sätt till stallets besökare och skapa en trevlig miljö att vistas i för både djur och människor.

Hästsport är en annan typ av hästnäring som omsätter stora belopp varje år. De bästa hästarna kan kosta mångmiljonbelopp och det innebär att det även finns pengar att tjäna för kuskar och tränare. Hästsport på hög nivå kräver bästa möjliga utrustning. Från sadeln och stigbyglarna till sulkyn (om det är fråga om trav). Det sker en ständig produktutveckling och många aktörer konkurrerar om kunderna. Även transportlösningar för tävlingshästar är en del av hästnäringen. Ibland är det fråga om dyra och avancerade logistiska lösningar som på ett säkert och bekvämt sätt tar hästar från en kontinent till en annan med hänsyn till gällande bestämmelser kring karantän och annat.

Den enskilde hästägaren

En häst bör äta omkring 15 % av sin kroppsvikt varje dag. Det kan innebära över 20 kilo foder. Har man flera hästar handlar det inte bara om att köpa eller producera maten utan också om att ha en anläggning för hygienisk förvaring av den. Detta är en typ av hästnäring som sysselsätter många. Hö är alltid basen i hästars kost men det finns givetvis olika typer av kraftfoder i form av pellets och tillskott för de hästägare som vill optimera sina hästars näringsupptag och prestationer. Det gäller inte minst om man lever på att sälja eller tävla med hästar och vill ha dem i bästa tänkbara form.

En typ av hästnäring som det inte alltid är så trevligt att komma i kontakt med är veterinärer och djursjukhus. Dit vänder man sig när man får problem med sina djur men en bra veterinär kan i regel även ge förebyggande vård och har koll på vad man bör tänka på vid utfodring av sina hästar. Många försäkringsbolag är verksamma inom hästnäringen och kan erbjuda dels allmänna försäkringar för hästägare men även skräddarsydda försäkringar för väldigt värdefulla tävlingshästar och särskilda transportförsäkringar.

Hästnäringen är en stor industri Sverige

Att hålla sig med en eller flera hästar är ett stort och krävande projekt, oavsett om man bara har dem för att rida själv eller om man är en avancerad tävlingsryttare. Det finns massor av produkter avsedda för hästar och hästägare ute i handel och tjänsteyrken som försörjer många hästkunniga i Sverige. Den som älskar hästar och vill försöka sig på att driva ett företag inom hästnäring har alltså ganska goda möjligheter att hitta en nisch där detta är möjligt. Hästnäring kan handla om allt från sadelhantverk till import av speciella kraftfoder eller om att träna travhästar. Branschen utvecklas ständigt och det finns alltid en efterfrågan på nya idéer och produkter.